בלו

היזם: קנדה ישראל
האדריכל: פיבקו אדריכלים
מזמין העבודה: א.דורי
יועץ אלומיניום: PCO
ח.פיקוח: וקסמן גוברין גבע