תמר 4

היזם: קבוצת גב ים
האדריכלים: יסקי מור סיון אדריכלים
מזמין העבודה: ב.ס.ט
יועץ אלומיניום: דמו הנדסה
ח.פיקוח: וקסמן גוברין גבע